Iwona Kaliszewska, Sebastian Kaliszewski , podróże, wyprawy, galerie zdjęć. Kaukaz: Gruzja, Azberbejdżan, Dagestan. Azja Średnia/Centralna: Uzbekistan,Kigrizja, Kazachstan. Rosja: Bajkał, Ałtaj, Wyspy Sołowieckie, Półtyswp Kolski,Moskwa, Dagestan, Petersburg, Chakasja,Sajany Zachodnie. Inne: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Mongolia, Iwona i Sebastian Kaliszewscy

Wejście do Galerii Tajga

Podróże, galerie zdjęć: Rosja: Bajkał, Ałtaj, Sołowki, Półtyswp Kolski,Moskwa, Petersburg, Chakasja,Sajany Zachodnie Azja Średnia: Uzbekistan,Kigrizja, Kazachstan. Kaukaz: Gruzja, Azberbejdżan, Dagestan Inne: Białoruś, Ukraina,Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Mongolia. Iwona Kaliszewska, Sebastian Kaliszewski, wyprawy, Wschód, Dagestan, Iwona i Sebastian Kaliszewscy